Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tälja en tomte

Skapad 2020-11-29 10:52 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Tälja en tomte
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Projektet ''Tälja en tomte'' är tänkt att inspirera och motivera eleverna till täljning i juletid.

Innehåll

Projekt Tälja en tomte 

Projektet ''Tälja en tomte'' är tänkt att inspirera och motivera eleverna till täljning i juletid.

 
Lektionsplanering
åk. 4-6

Lektion 1 (80 minuter) 
Kort intro inkl. film  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Lf3Xwjxe8js&feature=emb_logo 
Planering 
Täljning 
 
Lektion 2 (80 minuter) 
Täljning  
 
Lektion 3 (80 minuter) 
Fortsättning täljning 
Ev. skapande av näsa (frivilligt) 
Målning  
Utvärdering 

Lärandematris Tälj en tomte  

Delmål 1 

Delmål 2 

Delmål 3 

Delmål 4 

Delmål 5 

Eleven kommer att ha kunskaper om knivens olika delar. Hur man håller i en kniv på ett säkert och funktionellt sett. Hur man hanterar kniven på ett sätt så att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt. Eleven kommer att lära sig lite om kniven som bruksföremål genom tiderna. Eleven kommer att kunna tälja längs med träets ådring.  

Eleven kommer att kunna räcka och ta emot en kniv. Kunna tälja ifrån sig rakt fram. Tälja från skaftet, tälja från spetsen.  

Eleven kommer att kunna tälja ifrån sig med hävgrepp från bröstet och tälja ifrån sig och skjuta på med andra handens tumme.  

Eleven får kunskaper i att tälja emot sig. Täljgrepp som: enkel mottäljning, enkel mottäljning med påskjutning av andra handens fingrar och tälja mot tummens topp.  

Eleven kan självmant välja täljgrepp och ha ett säkerhetstänk när man täljer sittandes och stående.

 

         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Tälja en tomte

På väg mot grundläggande förmåga
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Framställa slöjdföremål
På väg mot grundläggande förmåga
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Användande av utrustning
På väg mot grundläggande förmåga
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
På väg mot grundläggande förmåga
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Arbetsprocess
På väg mot grundläggande förmåga
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: