Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2020-11-29 12:25 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Hösten, vi lär oss mer om vad som händer på hösten, skriver fakta text och undersöker.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop i naturen nära dig.
 • Du kan  berätta något om hösten
 • Du kan ge exempel på hur några djur och växter lever och dör.
 • Du vet vad några olika växter och djur heter och kan sortera dem efter olika kännetecken.
 • Du beskriver enkla näringskedjor.

Undervisning

 • Se på film.
 • Läsa och lyssna på fakta om ämnet.
 • Återberätta fakta.
 • Namnge några växter, djur och träd.
 • Skapa (måla, rita mm).
 • Dokumentera ditt arbete i "Min bok om årstider".
 • Skriva gemensam fakta text och egen.

Det här ska du kunna - bedömning

 • Veta vad som kännetecknar hösten
 • Kunna namnge några djur, växter och träd.
 • Dokumentera efter instruktioner i din bok om årstider
 • Inlämning av fakta text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Hösten

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
beskriva vad som kännetecknar hösten
beskriva och rita en näringskedja
skriva en liten faktatext
beskriva en växt livscykel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: