Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av noveller HT20

Skapad 2020-11-29 14:33 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska
Efter att ha läst några exempel på noveller som inspiration, lärt oss om novellens typiska och otypiska drag och skrivit varsin egen novell ska vi nu vända tillbaka till läsningen. Vi läser två klassiska svenska noveller och analyserar dem enskilt och gemensamt.

Innehåll

Projektet består av novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg och Bortbytingen av Selma Lagerlöf. Vi kommer först att läsa igenom varje novell tillsammans, därefter arbeta enskilt med analysfrågor till var och en av dem. Vi jämför sedan våra svar i grupper innan vi har seminarium där var och en har möjlighet att bidra med sina tankar och reflektioner.

 

Till minst en av novellerna samlar jag även in skriftliga svar som underlag vid sidan av det muntliga vid seminarierna.

 

 

Matriser

Sv
Bedömning av läsning av noveller HT20

Läsa

E
C
A
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Samtala

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: