Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2020, åk 6 (läsa)

Skapad 2020-11-29 14:49 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsa och att använda lässtrategier och utifrån det kunna tolka, föra resonemang och återberätta delar av sammanhanget av det som lästs muntligt och i skrift.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Du ska få möjlighet att lära dig och utveckla din kunskap om hur du formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Samt att utvecklas i din läsa och analyserings förmåga.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

-göra enskilda läsuppdrag/ läsläxor

-genomföra "boksamtal" i grupp

-jobba med läsförståelse från läromedel

-läsa för varandra i par-läsning

 • Du kommer att arbeta i par, grupp och du kommer att arbeta enskilt med uppdrag och uppgifter kopplade till det vi bearbetar. 

Bedömning

Du bedöms kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de uppgifter du genomför.

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom:

 • -att genomföra dina läsuppdrag/ läsläxan
 • -genom att medverka i "boksamtalen"
 • -att medverka i par-läsning på lektionstid.
 • -att arbeta med läsförståelse från olika läromedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska ht 2020, åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: