Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, "Procent och proportionalitet" åk 6

Skapad 2020-11-29 16:12 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få repetera hur du räknar ut del av antal utifrån ett procenttal och du kommer få lära dig att räkna ut prishöjningar och prissänkningar. Du kommer att lära dig om proportionalitet, du får undersöka proportionella samband och att göra beräkningar på olika proportionella samband.

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

- beräkningar med tal i procentform.

-proportionella samband.

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Matematik, "Procent och proportionalitet" åk 6

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Metod
Du behöver träna mer på att utföra beräkningar med procent
Du kan utföra beräkningar med procent, till exempel 27% av 600 kr är 162 kr.
Metod
Du behöver träna mer på att använda dig av proportionella samband
Du kan använda dig av proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 3 hg 24 kr.
Du kan beskriva och redovisa kunskaper om proportionalitet.
Du kan väl beskriva och redovisa kunskaper om proportionalitet, kan resonera och göra jämförelser mellan olika grafer.
Metod och problemlösning
Du behöver träna mer på att utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer
Du kan utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel vid prishöjning och prissänkning.
Du kan utföra procentuella beräkningar i flera steg och redovisar din lösning väl. Du kan dra någon relevant slutsats
Du kan utföra procentuella beräkningar i flera steg och redovisar din lösning korrekt. Du kan dra relevanta slutsatser.
Metod, Kommunikation och resonemang
Du kan påbörja en lösning till ett matematiskt problem, där både bråk och procent ingår. Du har redovisat en del av lösningen.
Du kan lösa ett matematiskt problem, där både bråk och procent ingår. Du kan redovisa hela din lösning på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: