Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslagsmall, år 4-6 - Hagbyskolan

Skapad 2020-11-29 19:24 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
En dimmig morgon vid den tyska staden Lützen stod de svenska och tyska trupperna redo för att drabba samman. Sveriges trupper leddes av "Lejonet från Norden", den svenska kungen Gustav II Adolf. Plötsligt upptäcktes det att kungen befann sig mitt bland fienden - han blev omedelbart dödad! Detta och mycket mer får vi ta del av när vi läser om det händelserika 1600-talet - tiden då Sveriges yta var större än någonsin!

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska utveckla dina kunskaper om tidsperioden samt kunna göra jämförelser mellan ditt liv och hur det var att leva under stormaktstiden.
Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna

Du ska känna till:
Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.
Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.
Vad stormaktstiden har betytt för Sverige idag.
Regalskeppet Vasas historia.
Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.
Förklara ord och begrepp från den här tiden.

Ord och begrepp

regent, enväldig, stormakt, skatter, tullar, krigsbyte, katoliker, protestanter, officerare, gästgiveri, folkbokföring, förmyndarregering, abdikera, reformationen, indelningsverket, soldattorp, migration, valloner, järnbruk, häxprocesser, källor, arkeologiska fynd, levnadsvillkor, historiker, kronologisk ordning.

Arbetssätt

Vi kommer se på film.
Läsa texter om stormaktstiden och svara på tillhörande instuderingsfrågor 
Vi samtalar och reflekterar i grupp och i helklass.
Du ska förbereda och genomföra en muntlig presentation.
Du ska skriva en faktatext.
Vi kommer även ha ett avslutande prov.

Bedömning

 • Ditt aktiva deltagande i diskussioner.
 • Hur du har sammanställt dina faktatexter.
 • Hur du använder nya begrepp och visar att du har förstått vad orden står för.
 • Hur du genomför en muntlig presentation.
 • Resultat på det skriftliga provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoken Stormaktstiden
-varför tidsepoken kallas ”Stormaktstiden” (kronologi, orsak, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Den svenska statens framväxt och organisation
(tolka och reflektera över likheter/skillnader då och nu)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Viktiga personer och händelser under stormaktstiden
(samband/fakta om personer och skeenden)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för några viktiga personer under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för viktiga personer och någon händelse under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för viktiga personer och händelser under Stormaktstiden.
Det svenska Östersjörikets utbredning
(tolka karta, orsak/konsekvens)
Du har viss kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har god kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden och har även förmåga att redogöra för hur Sverige utökade sitt landområde under Stormaktstiden.
Ämnesspecifika ord
- centrala ord och begrepp
Du har förmåga att använda dig av några begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av flera begrepp som är relevanta för arbetsområdet
Du har god förmåga att använda dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: