Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering för 12A, Prio kap 3 Geometri

Skapad 2020-11-29 20:18 i Östra skolan Hudiksvall
Matteplanering geometri kap 3 PRIO år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här området får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska former används för att lösa problem.

Innehåll

VECKOPLANERING (Klicka på länken så kommer du till veckoplaneringen)

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets, och volym hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Begrepp

 • medelpunkt
 • radie
 • diameter
 • pi
 • omkrets
 • area
 • enheter
 • cirkelsektor
 • medelpunktsvinkel
 • dimension
 • geometrisk kropp
 • kub
 • rätblock
 • cylinder
 • prisma
 • kon
 • pyramid
 • klot
 • begränsningsyta
 • mantelyta
 • sfär
 • volym

Elevens mål

 • Kunna förstå och använda ovanstående begrepp
 • Kunna använda formelblad
 • Kunna beräkna cirkelns omkrets och area
 • Kunna beräkna olika geometriska kroppars begränsningsyta
 • Kunna beräkna volymen hos rätblock
 • Kunna använd och omvandla mellan olika volymenheter
 • Kunna beräkna volymen hos andra geometriska kroppar, prismor, cylindrar, koner, pyramider och klot

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se matris

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Prio 8 GEOMETRI

Lägre
Högre
BEGREPP
Bedömningen avser kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Jag visar inte kunskaper om area och volym.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp samt gör korrekta enhetsomvandlingar.
Jag visar goda kunskaper om geometriska begrepp, t.ex. genom att visa förhållandet på längden på den rektangulära biten och burkens omkrets.
METOD
Bedömningen avser val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Jag visar inte kunskaper om metoder för att beräkna area och volym.
Jag använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna delar av uppgiften. Jag beräknar t.ex. omkretsen av cirkeln, använder korrekt radie i tformeln för att beräkna volymen eller bestämmer höjden genom prövning.
Jag använder ändamålsenliga metoder för att beräkna burkens höjd och bestämmer måtten på någon av burkens delar.
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna burkens höjd och bestämmer måtten på burkens delar.
PROBLEM
Bedömningen avser hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl jag tolkar resultat och drar slutsatser.
Jag visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Jag väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Jag beräknar t.ex. höjden genom prövning.
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag beräknar t.ex. höjden med systematisk prövning. Jag visar också med en skiss hur de olika delarna ser ut och sätter ut korrekta mått.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag visar det mest effektiva sättet eller visar olika sätt att passa in delarna på en rektangulär bit.
RESONEMANG
Bedömningen avser förmågan att föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Jag visar inte kunskaper att föra ett matematiskt resonemang.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring materialåtgången. Jag visar t.ex. olika förslag, drar någon slutsats kring måtten för den minsta plåtbiten.
KOMMUNIKATION
Bedömningen avser kvalitet på redovisning - både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Jag visar inte kunskaper för att redovisa för tillvägagångssättet.
Mina redovisningar omfattar endast delar av uppgiften men är möjliga att förstå och går att följa.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: