Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Te Byggen och hållfasthet Åk 9 ht-20

Skapad 2020-11-29 21:00 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Vad har Globen, Eiffeltornet och byggkranar gemensamt? Vilka problem ställs man inför vid ett husbygge? Vad ska ett hus klara av?

Innehåll

Mål


-  Lär dig materialets och konstruktionens betydelse när man bygger

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att jobba med uppgifter för att:

- lära dig om olika tekniska lösningar för att bygga hållbara konstruktioner t.ex. ett hus 
- lära dig hur byggprocessen fungerar i exemplet Attefallshus.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få teoretiska genomgångar av baskunskaperna och sedan arbeta med stationsförsök.
Du ska konstruera en husmodell, arbeta fram skisser och ritning som löser olika problem. 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper bedöms vid
1. Muntliga och skriftliga förhör (aspekt 1, 2)
2. Husbygget  (Aspekt 3)
3. Beskrivningar, ritningar/skisser, rapporten som visar hur ni löser olika tekniska problem.  (aspekt 4, 5)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
NF Kunskapstabell Teknik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Tekniska konstruktioner (förhör)
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 2
Material (classroom och förhör)
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Aspekt 3
Ditt hus
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Förslag till förbättring av ditt hus (Visas i praktiskt arbete och i rapporten)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Rapport + ritningar
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: