Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA Algebra 7

Skapad 2020-11-29 21:44 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Hur kan man lista ut det man inte vet? Kanske med hjälp av en bokstav och ett =? Lär dig att hantera likheter - för orättvisor, det gillar väl ingen!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 7.

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du formulerar uttryck och listar ut den obekanta som ofta kallas (x).

 

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • använda likhetstecknet på rätt sätt (alltid exakt lika!)
 • använda dig av prioriteringsreglerna
 • tolka och skriva enkla uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
 • lösa enkla problem med hjälp av ekvationer
 • redovisa HUR du löser ett problem med ekvation : bild(om det passar), teckna uttryck, förenkla uttryck, teckna ekvation, lösa ekvation (steg för steg), svara på frågan.
 • tolka och skriva uttryck som beskriver mönster
 • de 4 räknesätten (som alltid)
 • avrundningsregler (som alltid)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • tolka och skriva mer komplicerade uttryck med och utan parenteser
 • lösa svårare ekvationer
 • lösa svårare problem med hjälp av ekvationer och mycket tydliga redovisningar
 • tolka och skriva uttryck som beskriver mer komplicerade mönster

 

Begrepp du behöver:

Likhetstecken, prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, parentes, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster, prövning.

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: distributiva lagen, kommutativa lagen, konsekutiva tal)

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 7 - kapitel och läxor

"Nyckeln"

Delavstämning via Diagnos

 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter

Prov på kapitlet

Prov på de 4 räknesätten

 

Uppgifter

 • Onsdag v.51

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: