Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - Periodiska systemet och metaller åk 9

Skapad 2020-11-29 22:45 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Det periodiska systemet bringar ordning bland grundämnena. Men vem uppfann det och vad betyder siffrorna? I laboratorier över hela planeten kämpar forskare med att skapa världens tyngsta grundämne. Hur många grundämnen kan det egentligen finnas?

Innehåll

 

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att

 •    lyssna aktivt till lärarledda genomgångar. Anteckna!
 •    deltaga i diskussioner i klassrummet 
 •    läsa själv i boken kapitel 13 och 12
 •    arbeta med utdelade Arbetsblad och andra frågeställningar relaterade till innehållet i lektionen
 •    arbete med instuderingsfrågor samt ”Testa dig själv” och Finalen i boken.
 •    se filmer som visas på lektionen

MÅL

Periodiska systemet:

 • Kunna med ord eller bild beskriva hur en atom är uppbyggd, kärnpartiklarna protoner och neutroner och elektroner samt deras laddningar
 • Kunna använda det periodiska systemet som verktyg för att gruppera atomslag
 • Veta skillnaden mellan atom- och molekyl samt grundämnen och kemiska föreningar
 • Kunna förklara varför ämnen bildar jonföreningar eller molekylföreningar
 • Kunna förklara hur metallbindning uppstår
 • Kunna beskriva isotoper

Metaller:

 • Förstå vad det är som är särskilt med metaller jämfört med andra atomslag
 • Förstå vilken betydelse olika metaller och legeringar har för människors levnadsvillkor
 • Kunna resonera kring lokala och globala konsekvenser som användning av metaller får för miljö och hälsa samt argumentera för metallåtervinning
 • Kunna beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar
 • Kunna beskriva hur man utvinner metall ur malm
 • Kunna ge exempel på hur man skyddar järn mot rost
 • Veta skillnaden mellan en ädel och en oädel metall

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

• Kunskapstest på periodiska systemet (kap 13)

• Kunskapstest på Metaller (kap 12)

• Deltagande i klassrummet, svara på frågor etc. 

• Laborationer 

 

 

PLANERING preliminär och ungefärlig

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

V 47

Introduktion – Periodiska systemet

 

V 48

Periodiska systemet

 

V 49

Periodisk systemet 

 

V 50

Periodiska systemet  

V 51

PROV KAPITEL 13

 

V 2

Metaller 

 

V 3

Metaller

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Kemiprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

E
C
A
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Förståelse för resultat (slutsats)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jämför resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Jämför resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Resultatens rimlighet
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
För enkelt resonemang om resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet kopplat till olika felkällor.
Förslag på förbättring och nya frågeställningar.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentationen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: