Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luftballongens planering v 46-49, att utforska och skapa bokstäver

Skapad 2020-11-30 07:53 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi utforskar bokstäver

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Lära sig känna igen bokstäver och att de finns överallt .  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Sitt intresse för skriftspråk

skapande förmågan

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Måla sin bokstav i kartong

Limma och klistra bokstäverna i sitt namn på papper.

limma och klistra bokstäver.

Projicera bokstäver på ett papper på väggen och barnen får fylla i och skriva med penna de olika bokstäverna.

gå på spaning efter bokstäver i närområdet. Kan du hitta den bokstaven som du har på din bild?

Lyssna och sjunga och dansa till bokstavssången

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 
hur ser din bokstav ut i ditt namn?

Hur många bokstäver har du i ditt namn?

kan du hitta den här bokstaven?

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Vi tror vi kommer väcka barnens nyfikenhet och intresse för bokstäver och skriftspråket.

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

Känner du igen någon bokstav?

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Barnen uppmärksammar bokstäver och känner igen dem

 

 vi tänker att genom att använda oss av material och aktiviteter som vi vet att de är intresserade av  så kommer de att lära sig/skapa intresse för bokstäver.

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: