Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema lek delområde 2

Skapad 2020-11-30 08:04 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen - för en jämlik förskola, och arbetar detta läsår med temaområde Lek.

Innehåll

 

                  

 

 

Temaområde – Lek

Delområde 2

 

 

Läroplansmål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Fantasi och föreställningsförmåga

 

Syfte

Lek, fantasi och föreställningsförmåga finns i oss och runt oss överallt. Vi vill utmana fantasin och föreställningsförmågan samt hjälpa barnen att bli medvetna om hur fantasi och föreställningsförmåga kan bli en tillgång i leken och hur den kan bidra till nya tankesätt, utmaningar, glädje och leklust.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

  • Vad är fantasi? Vilka möjligheter kan öppnas, när och hur kan den användas?

  • Skapa glädje och nyfikenhet kring fantasi och föreställningsförmåga och belysa dess positiva påverkan på leken.

  • Utmanas i att använda sin fantasi och föreställningsförmåga och på så vis ges ytterligare verktyg i leken

  • Skapa medvetenhet kring lek; Vilka kan leka? Går det att leka utan leksaker?

  • Lek förr och nu?

  • Green screen och andra digitala verktyg - vem skulle du vilja leka med och var?

    

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

 • Använder oss av digitala verktyg som projektor och lärplatta för att skapa virtuella lärmiljöer och upplevelser.
 • Använder oss av green screen för att utmana fantasin och föreställningsfärmågan utifrån frågan ”vem vill du leka med och var?”
 • Vi läser sagor som utmanar fantasin
 • Leker på olika vis; fantasilekar, lekar utan leksaker, lekar med gemensamma regler osv
 • Utmana oss i att prova nya lekar
 • Anpassar material och undervisningstillfällen i vardagen efter pågående tema tex med målarbilder som utmanar fantasin extra, samlingar och lärvilor.

 

Vem/vilka ska delta i undervisningen?

Vi kommer dela upp oss i olika gruppkonstellationer där alla barn ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar, behov, förmåga och intresse.                                                                                                                   

 

Var ska undervisningen genomföras?       

        I förskolans lokaler, på gården och i närområdet.                

 

När ska undervisningen genomföras?   

Under en fyraveckorsperiod, vecka 40-44

 

Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?   

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum.

 • Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med

 • vårdnadshavare samt på Unikum.

 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 

 

Koppling till barnkonventionen

Detta temaområde kan vi koppla till följande fem artiklar;

 

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Artikel 31; Barn har rätt till lek, vila och fritid 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: