Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena omkring oss Kemi åk 6

Skapad 2020-11-30 08:35 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Varför ska vi lära oss det här? Syftet med det här kapitlet är att ni ska få veta mer om ämnena som finns runt omkring oss. Vi kommer att lära oss mer om atomer, molekyler och grundämnen och vi kommer att få lära oss att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar. När vi har jobbat med detta avsnitt kommer ni att förstå att grundämnena ingår i olika kretslopp och ni kommer att känna till kolets kretslopp. Vi ska också läsa om hur viktiga metaller är för oss människor och vad vi kan använda dem till. Kapitlet lär oss om hur processen från brytning av malm till färdig produkt går till. Vi kommer också att diskutera om att människans handlingar påverkar miljön och hur vi kan återvinna material.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Kemi

·       Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

·       Indelning av ämnen och material utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet och surt eller basiskt.

·       Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 

Mål för avsnittet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

·       Kunna förklara vad en atom och en molekyl är

·       Veta vad ett grundämne är och ge exempel

·       Veta vad en kemisk förening är och ge exempel

·       Veta att ämnen har olika egenskaper

·       Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen

·       Veta vad människan kan använda olika metaller till

·       Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer

·       Veta varför man återvinner några olika ämnen

 

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden

                2020.11.30-2020.12.14        

Planering Klass 6AB Kemiavsnittet Ämnena omkring oss

 

Vecka

Måndag

Onsdag (Tk)

Fredag

49

Uppstart av avsnittet Ämnena omkring oss. Genomgång av den pedagogiska planeringen.

Vi går igenom Olika ämnen  sid. 60-61

 

Film: (ca.5 min.)

https://youtu.be/0DmWj0cFPbI

 

Arbete i Aktivitetsboken sid. 48-50 uppgift 1-11

 

Läxa till på fredag: läs och lär dig innehållet på sidorna 60-63

Genomgång av Kolets kretslopp sid. 62-63

 

Film: Kolets kretslopp

(ca. 7min)

https://youtu.be/3DjlTpcpJ1s

          

Film: Kolets kretslopp (ca.2min)

https://youtu.be/qKGaWZjCjIA

 

Arbete i aktivitetsboken

 sid. 50-51

 uppgift 12-17

Muntligt läxförhör på sid. 60-63

 

Genomgång av Ämnen i jordskorpan sid 64-65

Film: om mineraler

https://youtu.be/_42DEg_YxTA

 (ca. 6 min)

 

 

 

 

 

Arbete i aktivitetsboken

 sid. Sid. 51-53 uppgift 18-23

 

50

Genomgång av Att få fram metaller ur berget

 sid. 66-67

Film: Framställning och återvinning av metaller

https://youtu.be/yiVPZ28chDE

(ca.5min.)

 

Arbete i aktivitetsboken

 sid. 53- 54 uppgift 24-29

 

Läxa till på fredag: läs och lär dig innehållet på sidorna 64-69

 

Genomgång av Ädelmetaller  sid. 68-69

Film: Ädelmetaller

https://youtu.be/znGdMOh7Dhk

(ca.6min.)

 

Arbete i aktivitetsboken

 sid. 55 uppgift 30-33

 

Muntligt läxförhör på sid. 64-69

 

 

Genomgång av Andra metaller sid. 70-71

Film: Andra metaller

https://youtu.be/HbljmNMsSwA

(ca.5min.)

 

 

Plugg inför prov genom samarbetsövningen Fråga, Fråga, Byt

51

Prov på Ämnena omkring oss sidorna 58-73

 

 
       

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: