Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 3-6 år

Skapad 2020-11-30 08:49 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
En planering som beskriver hur vi arbetar med matematik med barnen i förskolan.
Förskola
I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer

Innehåll

 

 

Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik.

Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik, samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen.

 

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter.

Vi vill att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering.

Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem.

Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför.

Vi kommer att arbeta med matematik i naturen.

Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande och arbetar mot dessa mål från läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: