Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva processplanering Kotten

Skapad 2020-11-30 08:41 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Väcka nyfikenhet för kreativitet hos de yngsta barnen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?
  Känna glädje och trygghet i att enskilt, eller tillsammans med andra, utveckla fantasi och föreställningsförmåga. 
  Att få prova olika former av skapande.

 • Varför?
  Ge barnen verktyg att få fortsätta utveckla fantasi, föreställningsförmåga och lust till skapande.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
 • Genom spontana och planerade undervisningssituationer, ute som inne, som fokuserar på fantasi, föreställningsförmåga och skapande. Exempelvis dramatisering av ramsor och sagor: De tre bockarna Bruse. Se till att olika typer av rekvisita finns tillgängligt. Erbjuda olika former av skapande: rita, måla, limma.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 • Barn och pedagoger använder tillsammans lärplattan för dokumentation, återkoppling och reflektion. Dokumentation sätts upp för att vara lättillgänglig i vardagen, så att barnen får möjlighet att reflektera och återkoppla spontant.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn i gruppen.

 

 • Av vem?  Av arbetslaget.

   

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: