Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov svenska år 6

Skapad 2020-11-30 08:42 i Tollarps skola Kristianstad
Förberedelse och bedömning av det muntliga nationella provet i svenska för år 6
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Förberedelse och genomförande av den muntliga delen av nationella provet i svenska år 6.

Innehåll

Syftet

Syftet är att du ska känna dig väl förberedd för det muntliga delprovet. 

Aktiviteter

Vi använder gamla nationella prov i förberedelserna genom att genomföra övningar och gå igenom elevexempel med bedömningar.

Provet innehåller två delar: Samtal och muntlig presentation. Vi kommer att göra aktiviteter där du övar båda förmågorna.

Bedömning

Bedömningen i det här momentet är den bedömning du får efter genomfört prov.

Matriser

Sv SvA
HT-20 (Sv)Nationella prov del:A

Redogörelse

E
C
A
Innehåll
Eleven: - klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. - redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven: - klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. - redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven: - klarar väl att hålla sig till ämnet. - redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande: - huvuddel samt - inledning och/eller avslutning
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande: - huvuddel samt - inledning och/eller avslutning
Redogör välutvecklat med väl fungerande: - huvuddel - inledning och avslutning
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang
Klarar relativt väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang
Klarar väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang

Samtal

E
C
A
Kommunikation
Eleven: - Upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för till viss del samtalet framåt
Eleven: - Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för samtalet framåt
Eleven: - Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
- klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
- klarar relativt väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
- klarar väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare

Sv SvA
Svenska nationella prov år 6 2020-2021

Nationella prov i svenska år 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A muntligt (ht20)
Delprov B1 och B2: läsa (vt21)
Delprov C1 och C2: skriva (vt21)
Sammanvägt provresultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: