Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - från idé till färdig produkt

Skapad 2020-11-30 09:09 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Teknik
I det här området arbetar vi med att skapa ett föremål, i det här fallet en stol, med bestämt syfte och vilken sorts person föremålet är designat för. Det är också bestämda egenskaper hos designen som ska prägla föremålet.

Innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Uppgift

Designa och bygga en stol (modellstorlek) och skriva en rapport där du beskriver materialval och designval. 

Deluppgifter:

  • Skiss och kort beskrivning av hur du tänker dig din stol.
  • Idébeskrivning av konstruktionen med materialval. (uppgift 1)
  • Bygg din stol av enkelt hobbymaterial (glasspinnar, tygbitar, lim …) 
  • Designa en stol eller någon del av stolen  och spara i ett Worddokument, skriv också om du stött på något problem som gjorde att du förändrat din design. (uppgift 2)
  • Skriv korta anteckningar varje lektion om vad du gjort och hur det gått, rita gärna små bilder också. 
  • Skriv din rapport (uppgift 3)

Uppgifter

  • Teknik 1 - Skiss och kort beskrivning av stolen

  • Teknik 2 - 3D-design av stolsdel

  • Teknik 3 - slutrapport av stolsbygge

Matriser

Tk
Teknik - från idé till färdig produkt.

Designa en stol

F
E
C
A
Beskriva och undersöka
Eleven har inte visat att hen kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Konstruera själv
Eleven kan inte genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Materialets egenskaper diskuteras på ett enkelt sätt.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Materialets egenskaper diskuteras på ett utvecklat sätt.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Materialets egenskaper och lämplighet för designen diskuteras på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: