Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelluppgift

Skapad 2020-11-30 09:26 i Almunge skola Uppsala
Grundskola F Svenska
Skriva novell där djur har en central del.

Innehåll

Novelluppgift svenska

 

Du ska skriva en novell där ett djur har en central roll i din text.

Omfång: 1-3 sidor med textstorlek 14.

När du skriver din novell bör du tänka på följande:

-        Texten ska innehålla få huvudpersoner

-        Texten ska vara koncentrerad till en händelse

-        Handlingen ska utspelas under en kort tid

-        Läsaren kastas direkt in i handlingen

-        Miljön beskrivs kortfattat

-        Slutet ska vara öppet

Tidsåtgång: Vi kommer att använda alla svensklektioner under 2 ½ vecka.

Inlämning: Sker onsdag 16/12 

 

Lycka till med ditt arbete!

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven har med två av sex novelldrag. novelldragen som ska vara med är : få huvudpersoner, koncentrerad till en händelse, utspelar sig under kort tid, handlingen börjar direkt, kortfattad miljöbeskrivning och öppet slut
Eleven har med fyra av sex novelldrag. novelldragen som ska vara med är : få huvudpersoner, koncentrerad till en händelse, utspelar sig under kort tid, handlingen börjar direkt, kortfattad miljöbeskrivning och öppet slut
Eleven har med alla sex novelldrag. novelldragen som ska vara med är : få huvudpersoner, koncentrerad till en händelse, utspelar sig under kort tid, handlingen börjar direkt, kortfattad miljöbeskrivning och öppet slut
Innehåll
Eleven kan skriva en enkel text där ett djur har en central roll.
Eleven kan skriva en till viss del detaljerad och utvecklad text där ett djur har en central roll.
Eleven kan skriva en detaljerad och välutvecklad text där ett djur har en central roll.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Det finns till viss del en röd tråd.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Det finns en röd tråd.
Texten är sammanhängande och välstrukturerade, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Det finns en tydlig röd tråd.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och fungerar i huvudsak. Talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och fungerar relativt väl. Några talspråkliga inslag förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och fungerar väl. Inget talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Eleven följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: