Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningstillfälle ht20 v 49 Sandslottet besök i gitaraffär

Skapad 2020-11-30 09:59 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

  Ökad förståelse för att det finns olika sorters gitarrer och att de kan låta olika samt att man använder dem för att skapa musik. 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Att om man drar på strängarna så låter det på olika sätt samt att man kan koppla gitarren till en förstärkare för att det ska låta mer.

Uppleva olika sorters ljud. Att melodin kommer från gitarren.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

  Sångstund samt prova att spela om de har lust.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 
Hur låter gitarren?. Hur känns strängarna? Hur ser den ut?

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? Vissa är bekanta med gitarr sedan innan. Många va fascinerade.

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Vi upplevde att de va överväldigade över hur mycket gitarrer det va i butiken. Både på väggar och tak och de pekade överallt för att visa samt sa "titta". Vissa va lite försiktiga med att våga prova att dra på strängarna när Erik erbjöd dem.

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

När de provade på strängarna så upplevde vi att de lyssnade efter olika ljud samt att ljudet blev högre när gitarren va kopplad till förstärkaren. 

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

Hur låter gitarrens ljud? Hur känns det att spela? 

 Att tänka på till nästa planering:

Vid nästa besök så är det en fördel att gå med färre barn. 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: