Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 - Revolutionernas tid: personporträtt

Skapad 2020-11-30 10:24 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Nu kommer vi bygga vidare på dina kunskaper om kolonialismen! Under 1700-talet och fram till 1900-talet sker flera revolutioner i världen. Vi kommer prata om två blodiga revolutioner där invånare stått upp för nya tankar och samhällsförändring - den amerikanska och franska revolutionen. Vi kommer också prata om en revolution som revolutionerar industrin - industriella revolutionen.

Innehåll

Det krävs drivande och tänkande människor bakom dessa förändringar och du ska nu skriva ett porträtt kring en av dem! 

 

Till din hjälp har du filmer på Studi.se, boken Levande historia 8, SO-rummet.  som du tycker är relevanta för ditt arbete. 

 

Din uppgift är att välja ut en person som bidragit till revolutionerna: 

 1. Välj ut en människa som bidragit till förändring. Titta i Malins persongalleri.
  Det kan vara en person som bidragit med  filosofiska tankar som bidragit till tankar kring samhällsförändring eller människans  frihet och lika värde som låg bakom franska och amerikanska revolutionen. Det kan också vara en person som uppfunnit något under industriella revolutionen som bidragit till utveckling.

 2. Beskriv tiden då personen levde. Vad ledde fram till den aktuella revolutionen?

 3. Beskriv den revolution du valt.

 4. På vilket sätt är din person en del av revolutionen? Varför behövdes personens tankar eller uppfinning?

 5. Vad fick detta för konsekvenser? Hur förändrades samhället? Tänk analysmodellen!

 6. På vilket sätt påverkar personens tankar oss idag? Vad finns kvar? 

 

Glöm inte en bild på människan du arbetat om. 

 

Deadline: 7/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Åk 8 - Nya idéer och samhällsförändring

Förmågor som bedöms

F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
1.
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
8.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: