Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande (spännande) text

Skapad 2020-11-30 11:26 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska träna dig på hur man förbereder sig inför skrivandet. Du ska känna igen hur berättande texter är uppbyggda och du ska lära dig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

Innehåll

Du ska känna igen de språkliga dragen och layouten för en berättande text.

Du ska lära dig använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp stämning.

Du ska planera och förbereda en egen spännande berättelse.

Du ska med stöd av bilder skriva en spännande berättelse.

Du kommer att öva tillsammans med de andra i gruppen på de olika språkliga dragen. Du kommer att titta på exempeltexter och du kommer att träna på att utveckla din egna text.

Bedömning;

Din förmåga att

 • använda de språkliga dragen som finns i en berättande text.
 • använda språket för att skapa en levande miljö.
 • använda språket för att bygga upp en stämning i din berättelse.

Genomförande:

Du kommer att få titta och läsa olika spännande berättande texter. Du ska få öva dig i hur strukturen ser ut i en berättande text, med rubrik, inledning, problem, händelser, upplösning och en avslutning.

Vi kommer att jobba tillsammans och du ska få pröva dina kunskaper enskilt.

Du kommer att få redovisa din text muntligt, där du läser din berättelse eller berättar en sammanfattning av din text.

Du kommer att få återkoppla till de andras texter genom att ge feedback och/eller sammanfatta deras texters innehåll.

Vi kommer att arbeta i läromedlet Zick Zack åk.5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Lärande matris- Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Person
Jag saknar personbeskrivning i min berättelse. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur någon ser ut.
Jag har enkla beskrivningar av person i min berättelse. Det kan du förbättra genom att t.ex. ge fler beskrivningar.
Jag har en personbeskrivning som i vissa fall flyter in naturligt i min berättelse.
Jag har en målande personbeskrivning som flyter in naturligt i min berättelse.
Miljö
Jag saknar miljöbeskrivning i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta om hur något ser ut.
Jag har enkla beskrivningar av miljön i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. ge fler beskrivningar.
Jag har en relativt målande beskrivning av miljön som passar relativt bra in i min berättelse.
Jag har en målande beskrivning av miljön som passar bra in i min berättelse
Känslor
Jag saknar känslo-beskrivningar i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur någon känner/tänker (arg, glad, ledsen)
Jag har enkla beskrivningar av känslor i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur man kan visa flera olika känslor samtidigt.
Jag har en relativt målande beskrivning som till viss del beskriver känslan/känslorna i min berättelse.
Jag har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver känslan/känslorna

Bedömningsaspekter - Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Början, handling, slut
Jag har en början men handling och slut saknas. Det kan du förbättra genom att tänka ut ett slut innan du börjar att skriva.
Jag har en början, handling och slut som går att förstå, men någon av delarna är otydlig. Det kan du förbättra genom att t.ex. läsa din berättelse för din kamrat eller lärare.
Jag har en början och en tydlig handling som för berättelsen vidare mot ett genomtänkt slut.
Röd tråd
Berättelsen har ingen röd tråd utan hoppar fritt mellan olika saker Det kan du förbättra genom att t.ex. begränsa din handling i berättelsen.
I berättelsen finns ett försök till att skapa en röd tråd. Tankegången går att urskilja. Det kan du förbättra genom att t.ex. läsa din berättelse för din kamrat eller lärare.
Berättelsen har en röd tråd från början till slut.
Välja en bild som förtärker innehållet
Bilden du valt passar texten på ett fungerande sätt. Bilden kan skapa en viss nyfikenhet på texten.
Bilden du valt passar på ett väl fungerande sätt. Bilden skapar en viss nyfikenhet på texten.
Bilden du valt passar på ett mycket väl fungerande sätt. Bilden skapar förväntningar och nyfikenhet på texten. Bilden är väl genomtänk.

Bedömningsaspekter - Språklig kvalité

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
Jag har svårt att få ihop meningar. Jag glömmer punkt och stor bokstav. Ofta blir det en enda lång mening.
Jag får ihop några enkla meningar där punkten slumpvis sitter där den ska.
Jag kan skriva meningar och använder punkt och stor bokstav där man ska.
Mina meningar är utförliga och varierar i längd och uppbyggnad. Stor bokstav, punkt och kommatecken sitter där det ska.
Ordval
Jag är fåordig i min berättelse och använde samma vanliga ord ofta.
Jag är fåordig i min berättelse, men varierar ordvalet.
Jag använder ett rikt register av ord, men de passar inte in helt utan blir mest en ”utfyllnad”.
Jag använder mej av ett rikt register av ord i min berättelse och de passar in i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: