Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer

Skapad 2020-11-30 11:46 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med estetiska uttrycksformer

Innehåll

Vi erbjuder barnen flera olika sätt att få uttrycka sig och använda sitt språk. Vi använder ett rikt material när barnen skapar. Barnen får skapa med naturmaterial som ett del i vårt arbete med hållbar utveckling, men även med annat material och tekniker. Barnen får exempelvis måla både inne och ute och med olika redskap. 

Vi har sång och musiksamlingar både inte och ute samt har dans i olika miljöer. Detsamma gäller rörelse och motorikaktiviteter. 

Barnen har ett intresse i att få arbeta med deg och form och vi utmanar barnen i detta genom att tillföra olika redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: