Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-11-30 12:11 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med naturvetenskap och teknik

Innehåll

Vi på Vintergatan kommer att besöka vår närmiljö och skogen kontinuerligt för att låta barnen utforska miljön. Detta ger barnen en promenad och motion. Barnens intresse under dessa besök kommer att styra vår verksamhets utformning. Detta kommer med hjälp av oss resultera i att vi undersöker olika ämnen som berör naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

I vårt fortsatta arbete med hållbar utveckling så kommer vi pedagoger fortsätta att vara goda förebilder och ha ett förhållningssätt kring att värna om våra resurser samt vara rädda om vår närmiljö. Vi erbjuder barnen naturmaterial och annat som kan bidra till återbruk. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: