Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1, Komp HT 20. Studieenhet 6. Insatser vid olycksfall, HLR

Skapad 2020-11-30 13:04 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Medicin
Efter denna enhet så kan du allt om hur du ska agera vid ett hjärtstopp och hur du ger första hjälpen.

Innehåll

Studieenhet 6

Insatser vid olycksfall 

HLR 

Efter denna enhet ska du:

Ha kunskaper om första hjälpen och akut omhändertagande.

Ha kunskap om HLR och veta vilka åtgärder som ska vidtas vid hjärtstopp. Kunna utföra hjärt- och lungräddning.

 

Genomgång/ Föreläsning

Insatser vid olycksfall

Vuxen HLR med AED

 

Kurslitteratur

Medicin 1. Urban Gillå, Sanoma Utbildning AB, 2011. 

Sidan 467-487.

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial samt

https://www.1177.se/Orebrolan/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/hjart-lungraddning-hlr/ 

för att bearbeta ämnesområdet. 

Matriser

Med
Medicin 1, studieenhet 6 Första hjälpen, brand, HLR

Medicin 1, 150 poäng Kurskod: MEDMED01

Ämne: Medicin Kurser i ämnet: Medicin 1, 150 poäng Medicin 2, 100 poäng. Ämnet Medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet Medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning. Undervisningen i ämnet Medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 5. Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning. Kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brandsäkerhetsarbete. 6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
E
C
A
Syfte
Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning. Kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brandsäkerhetsarbete.
Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått. Eleven beskriver översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare.
Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått. Eleven beskriver utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare
Syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: