Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur

Skapad 2020-11-30 13:07 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Arbete med natur

Innehåll

Arbetsområde: Natur

Tidsperiod: December

Vilket innehåll ska behandlas?

 • Erbjuda olika tekniker att skapa.
 • Lärmiljöerna förändras för att synliggöra naturmaterial samt området LJUS/VATTEN.
 • Använda digitala verktyg för undersöka begreppet natur närmare (Knäppa kort, filma,Web-ägg, projektor,etc.)
 • Gå på promenader i vår närmiljö
 • Besöka fåren

Vilka målområden i läroplanen ska beröras?

 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap.
 • Uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.
 • Uppmuntra barnen till ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Barnen ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.
 • Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

 • Öka barnens möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga.
 • Berika och bredda barnens ordförråd.
 • Utveckla barnens förståelse för hur natur och olika fenomen inom naturkunskap kan fungera.

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 • Utforska och reflektera kring sin omvärld genom promenader och utforskande av närmiljön där vi utforskar miljön på olika sätt och erövrar nya begrepp.
 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap genom att uppmuntra kommunikation och gemensamma aktiviteter.
 • Förståelse för ljusets och vattnets egenskaper.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga?

 •  Vi arbetar med begreppet natur på olika sätt.
 •  Planerar in olika aktiviteter där vi berör olika områden för att kunna se barnens tidigare erfarenheter och kan utveckla dem.
 •  Barnen får vara med att fotografera/filma det vi utforskar tillsammans.
 •  Barnen hjälper till att synliggöra, i den mån de kan, det vi gjort i processväggen och dokumentationer i unikum.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet och vårdnadshavarna?

 • Unikum, informationsvägg i hallen och processvägg på avdelningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: