Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden HT 2020

Skapad 2020-11-30 15:47 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska arbeta med forntiden och lära oss mer om hur man levde under stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Vad är skillnaden mellan hur man levde då och hur man lever nu? Finns det likheter?

Innehåll

Nu ska vi arbeta med det spännande området forntiden!

Du kommer att få lära dig mer om hur man levde på forntiden och om det olika begreppen stenålder, järnålder och bronsålder. Du kommer att få lära dig hur människan uppstod, vandrade, samlade, jagade och till slut började använda sig av jordbruk.

Du kommer också att få lära dig vilka spårforntiden har lämnat ändå till vår tid, både som vi kan se i naturen och höra i språket. 

 

I detta arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om följande begrepp:

 • arkeologi
 • runsten
 • glaciär
 • inlandsis
 • äldre stenåldern
 • futharken
 • yngre stenåldern
 • byteshandel
 • kokgrop
 • flintsmide
 • boskap
 • bronsåldern
 • träl
 • hällristning
 • brons
 • textil
 • handel
 • fornnordiska
 • järnålder
 • tidslinje

 

Detta kommer du att få lära dig genom att:

 • "Arkeologens dotter" och arbeta med instuderingsfrågor till avsnitten. 
 • Se filmklipp från historiska.se.
 • Läsa avsnittet om forntiden i PULS SO 1-3.
 • Rita bilder och arbeta med tidslinjer.
 • Skriva egna faktatexter.

 

Vi kommer att titta på:

 • om du förstår vad de olika tidsepokerna innebär och på vilket sätt människan har utvecklat sitt sätt att leva.
 • om du lär dig begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • om du kan jämföra de olika tidsepokerna med varandra och se likheter och skillnader.
 • om du kan sätta ut de olika tidsepokerna på en tidslinje och komma ihåg vad som hände när. 
 • om du kan skriva en faktatext om en av tidsåldrarna där du beskriver hur man levde. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
So Forntiden ht20

Forntiden

 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3   Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Tidsbegrepp
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden.
Du kan berätta om hur människorna levde under forntiden.
Du kan utförligt berätta om hur människorna levde under forntiden.
Jämförelser
Du kan berätta om några likheter och skillnader mellan livet på forntiden och livet idag.
Du kan berätta om flera likheter och skillnader mellan livet på forntiden och livet idag samt reflektera över de skillnader och likheter du hittar.
Du kan berätta om några likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan berätta om flera likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Tidslinje
Du kan använda en enkel tidslinje och förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan använda en enkel tidslinje för att visa när stenåldern, bronsåldern och järnåldern började och slutade samt förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Du kan beskriva några spår av forntiden i naturen.
Du kan beskriva flera spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: