Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent Ht-20 År 9 och Vt 21

Skapad 2020-11-30 17:32 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vilket tjänar du mest på? Om du köper 3 och betalar för 2 eller om du får 25% rabatt? I vardagen stöter vi på både bråk och procent och det kan vara bra att ha kunskaper kring detta så att vi inte blir lurade när vi exempelvis får en massa bra erbjudanden om att handla eller låna pengar.

Innehåll

Syfte:

Fokus på detta område är att utveckla metoder och begrepp som hör ihop med området och sedan använda dem för att lösa problemuppgifter.

 

Hur arbetar vi?

Vi kommer att ha genomgångar och där göra uppgifter som vi redovisar tillsammans, uppgifter i grupp där ni redovisar för varandra, enskilt arbete för att färdighetsträna både på NOMP men även i boken och med olika kompendier.

 

Konkretiserat centralt innehåll för undervisningen i år 9

Vi kommer bl.a. att behandla följande innehåll:

 

Visa förståelse för att tal i bråkform är lika stora fast de skrivs på olika sätt

 

Växla mellan bråkform, blandad form, decimalform och procent

 

Räkna ut hur stor en viss del är av något

 

Förlänga och förkorta bråk

 

Räkna med bråk på olika sätt ( räkna delen, räkna det hela samt räkna med de olika räknesätten)

 

Veta att 1 % är en hundradel och att det hela är 100 %

 

Räkna procent på tre sätt

räkna ut andelen (räkna fram antalet procent)

räkna ut delen (ex 12% av 240 cm)

räkna det hela (ex om 3% är 2 vad är då 100%)

 

Använda procentberäkningar i praktiska sammanhang som exempelvis ränteberäkningar

 

Räkna med och tolka förändringsfaktorn*

 

Skilja på procent och procentenheter (delvis *)

 

Räkna med promille*      

 

( *krävs inte att du behärskar metoder fullt ut för att nå kraven för E men att du har en viss förståelse för begreppen )

 

Bedömning:

Vi kommer att dela upp bedömning i 2 tillfällen. Första tillfället, innan jul (räknas in i höstens betyg), bedömer vi kunskaperna i bråk och decimaler och efter jul, tillfälle 2, fokuserar vi på procenträkning. Det gör att ni kommer att få 2 olika matriser på detta område. En för bråk och en för procent.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris BRÅK och decimaler ht-20 År 9

F
E
C
A
Begrepp
Hur eleven använder sig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Eleven förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur eleven använder sig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur eleven kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan eleven själv måste välja vilket metod som är lämplig
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Kommunikation
Hur eleven visar matematiskt hur hen kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.

Ma
Procent och sannolikhet

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bedömning som helhet på området procent och sannolikhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: