👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-11-30 19:39 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Har du sett något på nätet, tv eller i en tidning som du inte riktigt tror är sant? Vi ska arbeta med källor och hur du kan tänka kring källkritik. Detta området ska få dig att börja förhålla dig källkritiskt till information i olika medier. Är allt sant som vi hör och läser om?

Innehåll

Syfte: 

I arbetet med källkritik kommer du som elev att på olika sätt utveckla din förmåga att söka och värdera information, att vara källkritisk, att tänka och prata om olika källors sanningshalt. 

Det här ska du lära dig:

 • vad som kan vara en källa
 • vilka källor du kan lita på
 • skillnaden på fakta och åsikt
 • att tänka kritiskt och tänka själv när du hör/ser/läser något som du tycker verkar osant
 • hur du själv kan göra för att ta reda på hur det verkligen är (superfrågorna)
 • fundera och berätta om olika källors syfte (vad vill de som sprider informationen?)
 • att kunna söka information från olika källor
 • värdera om källorna är viktiga och pålitliga

 

Så här ska vi arbeta:

 • se på avsnitt ur filmserier som  "Hur vet du det?" och "Surfarna".
 • lyssna på boken Noelias hemlighet av Caroline Engvall
 • gruppdiskussioner
 • genomgångar
 • lära känna källspanarna - När? Hur? Vad? Var? Varför?
 • söka information från olika källor
 • jämföra olika källors resultat
 • arbeta med material som tar upp källkritik (Tema: Källkritik Bamse)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3