Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ale Kommuns planeringsmall FÖPP

Skapad 2020-12-01 08:42 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola

Innehåll

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

 

Vad är det övergripande målområdet och varför vi väljer att fokusera på detta

 

Generativ fråga

 

Generativ betyder att frågan genererar, alstrar, ger upphov till något nytt. Den generativa frågan hjälper personalen att sortera vad som ska tas upp eller inte i planeringen.

 

Mål ur Lpfö-18

Bra om man fokuserar på 1-2 målområden från läroplanen, fler målområden kan resultera i att det blir svårare att fokusera och följa upp.

 

Utvärderingskriterier

 

Bryter ner målet i utvärderingskriterier så att vi vet vad som ska utvärderas. 

 

Kännetecken

 

Observerbara kännetecken på att vi är på rätt väg för att nå målet, dvs handlingar eller företeelser som beskriver kriterierna närmare.

 

Barnens förståelse

 

Vad ska barnen förstå efteråt utifrån målområden vi valt? Vilken förståelse vill vi att barnen ska utveckla efter avslutat tema?

 

Förmågor

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? Om barnen ska erhålla förmågor krävs det att dom får tid och möjlighet att utforska, undersöka, upptäcka, revidera och reflektera över sina aktiviteter. 

 

Barnens intresse, initiativ och behov

 

Vilka av barnens intressen, behov och initiativ kan integreras i målområdet? Hur ska temat presenteras för barnens för att skapa motivation? 

 

Vad behöver vi se vad vi behöver tänka på att skapa förutsättningar för Lika möjligheter-Lika rättigheter

 

 

Pedagogernas förhållningssätt

 

Vilka förutsättningar behöver vi skapa och hur behöver vi förhålla oss för att barnen ska kunna utveckla förståelse och förmågor?

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter

 

Hur vad och när dokumenterar vi

 

Att dokumentera handlar om att samla in underlag för att kunna synliggöra en eller flera processer

 

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

 

Vilka aktiviteter behövs för att skapa erfarenheter, utforskande och upplevelser av undervisningsområdet? Vi utgår från vår generativa fråga och barnens färdigheter, förmågor, intresse och behov som ska utvecklas hos barnen ligger till grund för vilka aktiviteter vi behöver skapa möjlighet för barnen att möta.

 

bedömning av arbetet m.m samt reflektion och analys sker i verktyget för personal.

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter

 

Uppföljning och analys av arbetets gång

 

Analysen av dokumentation/observationerna är till för att rätta till riktningen och korrigera saker i 

 

undervisningen. Hjälpa oss att välja fortsatt väg

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter

 

Utvärdering och Analys av resultat

 

I utvärderingen ska vi kunna redogöra för hur vi har kunnat bidra till barnens lärande, alltså själva undervisningens förmåga till måluppfyllelse.

 

 

 

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

Inför projekt/lärområde behöver vi läsa och bearbeta aktuell forskning för att vår undervisning ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: