👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Kemi - Periodiska systemet

Skapad 2020-12-01 08:42 i Roslagsskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Du får lära dig om atomens byggnad och hur den påverkar ett ämnes reaktionsförmåga. Du får också lära dig om hur periodiska systemet är organiserat.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.49 - 4

Förmågor

 • Använda naturvetenskapliga begrepp som rör arbetsområdet
 • Förklara samband
 • Analys- och argumentationsförmåga
 • Förmågan att anpassa innehåll till syfte och målgrupp
 • Dokumentera laborationer
 • Dra slutsatser utifrån ett resultat

Vad ska jag lära mig?

 • Atomens uppbyggnad
 • Hur periodiska systemet är organiserat
 • Varför reagerar ämnen med varandra
 • Olika typer av bindningar
 • Salter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Begrepps- och kunskapsprov
 • Analysuppgifter
 • Laborationer

Planering:

Lektionsupplägg:

 • Genomgång
 • Frågor
 • Exitticket

Uppgifter

 • Naturvetenskaplig undersökning

 • 11/1 - Periodiska systemet

 • Undersökning av litium

 • Uppgift 1- Förbränning av järnull

 • Uppgift 2 - Materians uppbyggnad

 • 19/1 - Planera undersökning

Matriser

Undersökning av litium

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration självständigt och på ett effektivt sätt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Dokumentation
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande, dina resultat med en slutsats som på något sätt framgår. 
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförandet med text och bilder, dina resultat med text och bild, där din slutsats tydligt framgår.
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande med test och bilder, dina resultat med text och bild och där din slutsats tydligt framgår med en koppling till aluminiumsulfatets egenskaper.

Bedömningsmatris

Lägre ---------------------------->
-------------------------------------->
----------------------->Högre
Systematisk undersökning
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert sätt.
I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabell, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabell, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabell, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemikunskaper
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du kan resonera ur ett perspektiv i ett led.
Du kan resonera ur ett perspektiv i två led eller du kan resonera ur två olika perspektiv i ett led.
Du kan resonera ur olika perspektiv i två led.
Ta ställning och granskning
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du kan ge enkla förklaringar som rör kemi genom att ge en förklaring till ett kemiskt fenomen.
Du kan ge utvecklade förklaringar som rör kemi genom att ge ett par olika förklaringar till ett kemiskt fenomen.
Du kan ge välutvecklade förklaringar som rör kemi genom att ge flera olika förklaringar till ett kemiskt fenomen.