Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-12-01 10:35 i Vasaskolan Ludvika
Arbetsområde om forntiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vet du att Sverige för länge sedan har varit täckt med tjock is? Hur levde människorna efter det att isen försvann? Hur bodde de och vad hade de för verktyg? Vad åt de och vad hade de för kläder? Vad betydde elden för stenålderns människor? Hur var det att vara barn under stenåldern? Hur kan vi egentligen veta hur de levde för så länge sedan? Dessa frågor och många fler kommer vi förhoppningsvis få svar på i detta arbetsområde om forntiden!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • något om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • om istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • hur vi idag kan se spår efter forntiden.
 • vad som menas med tidslinje.
 • begreppen dåtid, nutid och framtid.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få…

 • titta på film.
 • läsa faktatexter.
 • diskutera gemensamt med klassen.
 • skriva faktatexter.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du:

 • kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket.
 • kan berätta något om människans tidiga historia (hur de levde och några viktiga händelser).

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom:

 • att delta aktivt på lektionerna.
 • att delta aktivt i klassrumsdiskussionerna.
 • olika skriftliga uppgifter.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och kopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: