Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTH Polstjärnan Högläsning

Skapad 2020-12-01 12:38 i T1-skolorna Linköping
Ett arbete kring målen för Språk - och kommunikation (fritidshem)
Grundskola F – 2 Svenska
Du ska under minst tre tillfällen/vecka få lyssna och samtala om en spännande bok i en grupp på ca. 25 elever. Du ska få läsa ett kapitel för din parkompis och lyssna när hen läser för dig. Du kommer få chans att med din fantasi och kroppsspråk anta olika roller under några dramapass i idrottshallen.

Innehåll

November/December: Ljudbok eller podd (30 min varje fredag)

Januari:
En intensiv satsning under 1 månads tid.

Högläsning, personal läser i våra grupper ca.20 minuter ca.3 tillfällen per vecka.
Innan varje pass får eleverna återberätta för varandra vad tidigare kapitel har handlat om.
Efter läsningen får de utvärdera kapitlet med "tummarna + ev. kommentar", samt berätta vad det har handlat om.

Läsa i par, eleverna får läsa de sista kapitlen i boken för varandra. 
Vi avslutar läsningen med en gemensam bokrecension på tavlan där eleverna får berätta vad boken har handlat om, eventuellt budskap och betygsätta boken. (betygsättning gör vi genom en sluten handuppräckning).

Dramalek med totalteater m.m. i idrottshallen.

 

Start 12/1

Efter att vi under hösten övat på förmågan att lyssna och föreställa oss handlingen/fantisera genom att lyssna på podd/ljudbok ska vi nu börja med HÖGLÄSNING i grupper.

De första 2 (vecka 2 och 3) veckorna kommer vi "bara" att ha högläsning, vecka 3 (vecka 4) i vårt tema kommer grupperna få prova på drama med totalteater i gympahallen vid ett tillfälle till och börja med.

När boken närmar sig slutet kommer vi kopiera upp några sidor som eleverna kommer att få läsa för varandra för att träna sig förmåga att läsa högt för någon och med inlevelse. Samma förmågor som eleverna tränar på vid läxläsningen i skolan.

Grupperna delas i första hand in klassvis men en mindre grupp bestående av 5 elever kommer att vara i Flexs lokaler med Momo och där läser Momo. Den gruppen kommer att avsluta sin läsningen med att eleverna läser för varandra i helgrupp.

BOKVAL Vi har med Biblioteks-Emmas hjälp valt ut ett antal böcker som vi kommer att presentera för eleverna som därefter demokratiskt väljer vilken vi kommer att läsa i respektive grupp.

När högläsningen är slut kommer eleverna att tillsammans i storgrupp muntligt få berätta vad de har tränat på under detta moment. Pedagog antecknar på tavlan. Eleverna får också genom sluten handuppräckning, rösta på om de vill fortsätta med högläsning/läsning, samt vid hur många tillfällen per vecka. Detta sammanställs sedan av personal och fortsatt arbete med läsning planeras därefter.

När hela projektet är slut (läsning + drama) kommer eleverna enskilt göra en sammanställning på sina ipad (ex. via mentimeter) skriva vad hen har lärt sig/tränat på under hela projektet samt ge ett helhetsbetyg. Det för att vi vill veta vad varje enskild elev tycker.

Vi kommer också sista veckan få information från klasslärarna på fredagsmötet om de har upplevt något i klasserna kring läsningen då vi haft detta projekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: