Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ivas Mekanismer ht20-vt21

Skapad 2020-12-01 12:52 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F Teknik
Vi tittar på de så kallade "enkla maskinerna" som vi människor använder hela tiden för att göra något med mindre kraft.

Innehåll

Syftet med avsnittet är att du ska få träna på att:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

 •  
 

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner, genomgångar, små undersökningar, skriftliga arbetsuppgifter i arbetshäfte,  byggande av ledad leksak

(byggande av hydraliskt styrd mojäng i grupp)

 

Viktiga begrepp som du ska lära dig. 

Mekanikens gyllene regel , De enkla maskinerna/ mekanismerna,  hävstång, hävarm, lutande plan, kil , leder,  kuggar, utväxling, talja, block, skruv,  hydraulik, pneumatik,

 

Vad ska bedömas:

Vi kommer delvis att jobba teoretiskt och har två häften "Styrning" och "Enkla maskiner  s 14-20".

Uppgifter ur "styrning" arbetar vi med muntligt och uppgifter till häftet "Enkla maskiner" arbetar eleverna i skrift. Nivån på frågorna i häftet är på en grundläggande nivå så högre nivå får eleverna visa i andra moment. 

Vi gör en "gungbräda" med vikter som visar Mekanikens gyllen regel. Du visar din kunskap genom ditt deltagande och dina slutsatser.

Vi testar hydraliska/pnumatiska kolvar. Vi studerar andra elevers byggen med hydraliskstyrning och ser hur de fungerar. Du visar din kunskap genom ditt deltagande. 

 

Den ledade leksaken bedömt utifrån följande: 

* Din noggrannhet 

*  din självständighet i ditt arbete

* Hur många delar som du får att röra sig och vilka lösningar du gör

* Det estetiska resultatet dvs hur tilltalande din leksak är. 

 

E: Du bygger en ledad leksak som bygger på samma princip som förebilden som finns som hjälp.

För högre betyg  behöver du ha fler rörliga delar

 

 

 

Nedan visas kopplingar till läroplanen för syfte, centralt innehåll samt

E-nivå och A-nivå i kunskapskraven.

Uppgifter

 • Enkla maskiner

 • Ledad leksak

 • Ledad leksak

 • Frågor i häftet

 • Enkla maskiner

 • Ledad leksak

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: