Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-12-01 13:22 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Vårt arbete med projektet Hållbar framtid.

Innehåll

Planerad undervisning

Vad? 

Vi vill att barnen ska få möjligheten att förstå begreppet "Skog". Vi fokuserar på dessa läroplansmål:

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Varför? 

 

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa en relation till skogen. Vi tror att det kan bidra till ett intresse för naturen och en önskan att värna om den. Vi vill skapa en grund som kan bidra till deras förståelse för hållbar framtid och naturvetenskap. 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Vårt mål är att gå till skogen en gång i veckan. Undervisningen kommer att ske både utomhus och inomhus. Vi kommer att ta med naturmaterial från skogen (som barnen är intresserade av) som vi kommer att använda oss både i exempelvis ateljén och bygg och konstruktion. Vi kommer att erbjuda sång, dans och skapande med lera. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Vi kommer att arbeta mestadels i helgrupp men vid vissa undervisningstillfällen dela in barnen i grupper. 

Återkoppling till barnen

Innan lunch kommer vi att visa bilder från våra besök undervisningstillfällen. En pedagog samtalar med barnen och en pedagog filmar/antecknar. Barnen kommer att erbjudas att skapa sina tolkningar av undervisningstillfällena genom att få titta på bilder och samtidigt skapa med lera, måla och liknande. 

Vem ansvarar

Alla pedagoger ansvarar för att undervisningen genomförs. Vi delar på ansvaret att dokumentera. Förskolläraren har det övergripande ansvaret att dokumentera på Unikum. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: