Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsparken - Ljusgruvan - vt-21

Skapad 2020-12-01 14:14 i Förskolan Lugnetvägen Falun
Förskola
Med intressen i barngruppen och läroplanen som underlag, samt med babblarna som struktur-skelett, är detta Ljusgruvans planeringen för undervisning vårterminen 2021.

Innehåll

Läroplanens olika strävansmål har vi valt att involvera i olika slags planerat och spontant utforskande under våra förskole-dagar. Med olika yogarörelser som utgångspunkt (rörelser med namnet sol, regn, plantera frö, träd, fågel) fokuserar vi på de intressen som vi såg behov och intresse hos barngruppen för under hösten; rörelse, djur och vatten.   

Introduktioner pågår till och från under terminen och påverkar i viss ån vårt upplägg men också fler möjligheter för vår barngrupp att agera välkomnande. Vår grovplanering ser ut som följer; vi arbetar vidare för gemenskap och har på MÅNDAGAR - Ljusgruvan-samling. Vi berättar (SISSI) läser, rimmar, sjunger, ramsar (BABBA) och berör mål ur barnkonventionen. Fruktstund med flerspråkiga inslag. Därefter går vi ut. 

TISDAG/ONSDAG/TORSDAG - Utforskning med babblarnas olika ämnen som grund. I de här mindre grupperna utforskar vi vår omvärld och oss själva genom rörelse (BOBBO), skapande (DIDDI), naturvetenskap (DADDA) samt genom digitala hjälpmedel (SASSA).

Vecka 5-8 - SOL/REGN
Vecka 10-13 FRÖ
Vecka 15-18 TRÄD
Vecka 19-22 FÅGEL
Vecka 23-25 SOMMARAKIVITETER (Vattenlek, utflykter, midsommarpyssel)


FREDAGAR - sångsamling och promenad 

I våra dagliga rutiner fortsätter vi att utmana barnens självständighet, finmotorik samt användningen av matematik (BIBBI) i vardagen. I den fria leken utmanas barnen av varandra då de möts i lek, lärande och konflikter. Vi arbetar med värdegrunden (DODDO). De övar sin kommunikation (både verbalt och kroppsligt), sin hänsyn och hjälpsamhet. 

Under terminens gång har vi traditionella inslag (SOSSO).

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: