Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Subtraktionsuppställningar

Skapad 2020-12-01 14:36 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 2 – 3 Matematik
I detta område ska du få lära dig hur man räknar subtraktionstal med uppställningar. Ibland kanske vissa tal kan kännas stora och svåra att beräkna? Ett sätt är att beräkna tal är med hjälp av uppställning.

Innehåll

Lärandemål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Målet är att lära sig räkna med räknesättet addition i uppställning, både med och utan övergång.

Undervisningens innehåll

1. Genomgång av subtraktionsuppställningar med och utan övergång.

2. Arbetsblad från skolplus: subtraktionsuppställning med och utan övergång.  

3. Prima matematik boken kap 4.

Begrepp

subtraktion
differens
term
uppställning
minnessiffra
växla
talsorterna

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Räkna subtraktion med uppställning utan övergång
 • Räkna subtraktion med uppställning med övergång
 • Genomförandet av uppgifterna

Återkoppling

Du får skriftligt och/eller muntlig återkoppling på den utvärdering som görs i slutet av arbetsområdet. Kontinuerlig återkoppling sker i dialog med läraren under arbetets gång. 

Uppgifter

 • Uppställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: