👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-12-01 14:51 i Mörarps skola Helsingborg
En pedagogisk planering i svenska för åk 3.
Grundskola 3 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." Lgr11

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska:

 • läsa olika typer av texter för att få flyt i läsningen
 • träna på olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • skriva enkla faktatexter (läsa, skriva stödord/tankekarta och formulera en faktatext med egna ord)
 • skriva berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning
 • kunna använda punkt, frågetecken, utropstecken, mellanrum och stor bokstav på rätt sätt
 • ge feedback på andras texter utifrån en checklista
 • läsa igenom dina texter och göra enkla former av textbearbetning
 • framföra en muntlig redovisning för en grupp eller för hela klassen.

Hur ska vi lära oss?

Läsa

 • läsning i olika former (t.ex. självständig läsning och parläsning)
 • träna läsförståelse i olika typer av texter
 • arbeta med läsförståelsematerial där vi både tränar på att hitta fakta men även att läsa mellan raderna
 • diskutera, samtala och analysera innebörden i det skrivna, samt kunna koppla det till egna upplevelser.

Tala/ Lyssna

Vi kommer träna på att:

 • lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer
 • muntligt redovisa ett arbete för klassen
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Skriva

Vi kommer träna på att:

 • skriva med en tydlig handstil
 • skriva meningar där du använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken
 • skriva olika typer av texter t ex instruerande, återberättande och dikter
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva faktatext med stöd av en tankekarta/stödord.

 

Textbearbetning

 • förtydliga och bearbeta texter utifrån respons.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • läsa en text och svara på frågor i anslutning till texten
 • formulera en faktatext utifrån egna stödord
 • strukturera upp och skriva en egen text där handlingsförloppet klart framgår
 • använda skiljetecken på rätt sätt
 • utvärdera din egen text utifrån en checklista
 • ge och ta emot feedback och ändra din text utifrån respons av lärare/kamrat
 • återberätta en text som du har läst
 • muntligt redovisa någonting för klassen.

 

Vad som kommer att bedömas:

Se Skolverkets bedömningsmatriser.

"Läsutveckling årskurs 1-3" samt "Skrivutveckling årskurs 1-3".