Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2020-12-01 15:34 i Riala skola Norrtälje
Beskrivande text
Grundskola 4 – 5 Svenska
En beskrivande text är en text som ger dig information eller fakta. Dessa texter läser du ofta i skolan i dina SO- och NO-ämnen, men det kan också vara ett papper om information om en friluftsdag, en beskrivning av ett utflyktsmål, en författare, ett café mm.

Innehåll

 

Arbetsområdets innehåll:
 
- Du kommer att få göra tankekartor av nyckelord från texter.
- Du kommer även att träna på att återberätta muntligt utifrån en tankekarta.  
- Du kommer att få skriva en faktatext med tydlig struktur; Rubrik, underrubriker, information.
- Du ska skriva i presens och använda dig av olika fraser när vi skriver.
- Du ska använda dig av ämnesord och ett neutralt och formellt språk.
 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva beskrivande text med neutralt språk.
 • skrivregler
 • ansvar för din uppgift
 • muntligt framträdande

 

Uppgifter

 • Faktatext om en världsreligion

 • Faktatext - religion

 • Faktatext - religion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Beskrivande text

På väg
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Muntligt framträdande
 • Sv  E 6
Eleven kan med stöd förbereda en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till syfte och mottagare. Kan med stöd berätta utifrån en tankekarta på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Kan berätta utifrån en tankekarta
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare Har fungerande struktur, Berättar med stöd av tankekarta
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Visar god kunskap om sitt ämne. Har en röd tråd i sitt berättande Använder sin tankekarta som ett stöd
Sammanfattning
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Eleven kan med stöd och hjälp göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och kan då även använda några ämnesspecifika ord och begrepp. Kan med stöd ta ut fakta från en text. Kan med hjälp och stöd skriva en egen text kring denna fakta.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Kan ta ut fakta från text Skriva med egna ord
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp Skriva egenproducerad text där egna tankar finns med på ett vardagligt sätt T
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Ämnesspecifika ord används. God struktur Egna beskrivningar
Skrivregler
 • Sv  E 6
Med stöd kan eleven använda sig av grundläggande regler för stavning och språkriktighet med viss säkerhet. Skriver oftast meningar med stor bokstav och punkt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Stor bokstav och punkt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet Styckeindelning. Stavningen stör ej läsförståelsen. Meningsuppbyggnaden är till största del korrekt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Korrekt stavning. Meningsuppbyggnaden är korrekt. God struktur. Verb i presens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: