👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd på Bryggan

Skapad 2020-12-01 16:05 i Spekerödskolan Stenungsund
Pedagogisk planering för fritidsråd.
Grundskola 3 – 5 Svenska
Eleverna ska vara delaktiga i fritidshemmets verksamhet genom att delta i fritidsråd.

Innehåll

Fritidsråd på Bryggan

På fritids finns en förslagslåda där barnen kan lägga förslag på saker de önskar göra på fritids. Under fritidsrådet tas förslagen upp och barnen får vara med och bestämma om det ska genomföras och i så fall hur ska det genomföras. Vi synliggör för barnen hur de har varit med och påverkat fritidshemmets verksamhet. Fritidsråd hålls en gång i månaden. Detta är barnens möjlighet att sätta sin prägel på verksamheten. Barnens förmågor och kunskaper inom demokratiska tillvägagångssätt och värdegrund utvecklas. Alla barnen och pedagoger är närvarande under hela fritidsrådet.

 

Tidsaspekt

 • Hösttermin 2020 / Vårtermin 2021.
 • Varje sista tisdagen i månaden

Mål

 • Att öka eleverna medvetenhet och delaktighet av fritidshemmets verksamhet. 
 • Kunna erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.

Syfte

 • Eleverna ska genom att vara delaktiga i planeringen och få välja aktiviteter, utveckla sin förmåga att ta ansvar och få pröva sin förmåga att utöva inflytande.

Vi ska lära oss att

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument utifrån en demogratisk utgångspunkt.

 

Utvärdering

 • Vi utvärderar tillsammans med barnen på våra fritidsråd.
 • Utvärdering sker även i vårt arbetslag med samtliga pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -