Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-12-01 19:16 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Du kommer att på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik för att utveckla din nyfikenhet och ditt intresse kring matematik.

Innehåll

Du kommer på ett lekfullt sätt att inspireras att utveckla dina kunskaper bl.a. när det gäller:

 • Lägesord
 • Jämföra storlek och använda jämförelseord för detta
 • Antal och ordningstal från 0 till 20 samt uppdelning av tal på olika sätt 
 • Siffrorna 0 till 9 och koppla dessa till tal och antal
 • Två- och tredimensionella geometriska objekt och deras egenskaper
 • Identifiera, fortsätta och komplettera ett mönster samt fortsätta enkla talmönster (2-hopp och 10-hopp)
 • Begreppen udda och jämna tal samt dubbelt och hälften
 • Jämföra antal och använda begreppen fler, flest, färre, färst
 • Skapa och avläsa enkla frekvenstabeller och stapeldiagram
 • Mäta och jämföra vikt, volym och längd samt avläsa och jämföra tid
 • Symmetri
 • Hela och halva objekt
 • Sannolikhet och statistik
 •  

Så här kommer du att träna:

 • Konkret material och arbeta laborativt
 • Ramsor
 • Lekar och praktiska uppdrag
 • Bygg- och konstruktionslek
 • Pussel
 • Spel
 • Samtal
 • Använda inomhus- och utomhusmiljö
 • Titta på och samtala kring innehållet i "Livet i mattelandet" från ur.se


  Vi kommer även att använda oss av Skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta matematiken"

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: