👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och pyssel aktiviteter på Bryggan

Skapad 2020-12-01 20:54 i Spekerödskolan Stenungsund
Pyssel och skapande som genomsyrar fritidsverksamheten
Grundskola 3 – 5 Matematik Svenska Bild
Skapande och pyssel i alla dess former och färger. Både som vardagssyssla och till högtider pysslas det för fullt. Vi på Bryggan vill att barnen ska få möjlighet att stärka tilliten till sin egen förmåga och öva deras finmotorik.

Innehåll

Tidsaspekt:

Hösttermin 2020 / Vårtermin 2021

 

Barn och unga ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika material redskap och tekniker. Ett av målen är att eleverna genom inflytande i projektet ska stärka tilliten till sin egen förmåga. Ytterligare mål är att öka barnens inflytande genom egna aktiva val samt att ge barnen utmaningar som stimulans för det egna lärandet. Att skapa och bygga tillsammans kräver samarbete, hänsynstagande och respekt för varandra.

 

Pyssel / Målning

 • Barnen får möjlighet att utveckla sin egen kreativitet och skapande förmåga. Syftet med pyssel är att öva finmotoriken och väcka fantasin och skaparglädjen. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Mål

 • Väcka fantasin och skaparglädjen
 • Öka elevernas inflytande genom aktiva val
 • Träna på samarbetet

Syfte

 • Utveckla elevernas kreativitet
 • Öva finmotoriken
 • Träna på att arbeta självständigt och i grupp

Utvärdering

 • Vi utvärderar i vårt arbetslag och på våra fritidsråd som vi har tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3