Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska läsåret 20/21

Skapad 2020-12-01 20:44 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska
I svenska kommer du möta olika texter som vi gemensamt kommer läsa och gå igenom på olika sätt. Du kommer upptäcka språket genom olika språklekar, i samtal, genom olika media och kommer bli introducerad för bokstäver och skriftspråket. Har du kommit längre och kanske redan kan läsa kommer du utmanas i din läsning.

Innehåll

 • Vi kommer att...
 • ...ha högläsning i klassen ur såväl bilderböcker som enklare kapitelböcker utifrån teman vi arbetar med och intressen barnen har. Utifrån vår högläsning arbetar vi med läsförståelse där vi ställer frågor och pratar om vad det står "mellan raderna". 
 • ...vid två tillfällen i veckan arbeta med språklekar utifrån Bornholmsmodellen i halvklass. Här leker vi med språket och introducerar skriftspråket på lekfulla sätt. 
 • ...träna på att kommunicera på olika sätt, såväl skriftligt som muntligt i par, i mindre grupper, halvklass och i helklass. 
 • ...arbeta med bokstäver under hela läsåret, där vi uppmärksammar en bokstav i veckan. Det kommer bli pyssel på bokstaven, ljudträning, skrivträning och var bokstaven finns i olika ord. 
 • ...ha tillgång till iPad där vi kommer skriva ord, lyssna på sagor och spela spel som berör svenska.
 • ...använda oss av Legilexi som är en metod för att lära sig läsa. 
 • ...utgå från ASL i bokstavsarbetet vi gör.
 • ...använda biblioteket så mycket vi kan. 
 • ...arbeta med skrivriktningen. 
 • ...börja lästräna utifrån barnens olika nivåer. 
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: