👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetstavla

Skapad 2020-12-02 09:35 i Aspebo förskola Eslöv
Förskola
Detta stödjer barnen och hjälper dem att stanna kvar i aktiviteten. - Vardagliga situation

Innehåll

 

Aktivitetstavla

 

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har valt att använda oss av en aktivitetstavla för att tydliggöra för barnen vad som finns att göra på avdelningen och var man kan göra det. Detta stödjer barnen och hjälper dem att stanna kvar i aktiviteten. 

 

 

Teori:

 

Gunilla Lindqvist (1989) anser att leken hör ihop med äventyret och sagan, samt att lek också hör ihop med barnets sätt att förhålla sig till sin omvärld och skapa mening i denna på ett lustfyllt sätt. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori, (2014) 

 

I boken Tydliggörande pedagogik i förskolan tar författarna upp vikten av att skapa tydliggörande och tillgängliga miljöer så att vardagen på förskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för barnet. Bland annat kan tydliggörande miljöer skapas med hjälp av bilder på vad som finns att göra. (D. Edfelt, A sjölund, C Jahn och M Reuterswärd, (2020) 

 

 

Mål:

 

 • Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.  
 • Vi vill ge barnen ökad kunskap för demokratiska principer och förmåga att samarbeta genom att leka och lära tillsammans. 
 • Vi vill att barnen ska få inflytande över sina pedagogiska miljöer, det fria valet och inflytande över hur deras vardag ska se ut.

                                          

Metod:

Vad ska vi göra?

 • På tavlan har barnen möjlighet att välja vad de vill göra/leka under en längre tid. Tavlan har tio stycken miljöalternativ och begränsningar på antal barn per miljö. Detta bidra till att barnen får vistas i mindre grupper och de får lära sig att vänta på sin tur ifall där är fullt i den miljö man vill vara i. 

 

Hur gör vi?

Antingen berättar vi pedagoger att barnen ska använda sig av aktivitetstavlan eller har några barn redan på automatik gått och valt på tavlan. Barnen har varsin bild på sig själva, som de sätter i rutan under den miljö de vill vara i. Genom reflektion och dialog stödjer vi barnen i sitt val. 

Det är pedagogernas ansvar med hjälp av barnen att erhålla miljöer på avdelningen som är attraktiva och har ett brett utbud. Så det ska passar allas intresse. 

 

När, var, vem?
Centralt på avdelningen finns tavlan och den används minst en gång om dagen av alla barnen. Pedagogerna är alltid i närheten för stöd och vägledning.

 

Dokumentation:

 

 

 • Genom observationer och foto dagligen, där vi tittar på hur barnen resonerar när de väljer och är i aktiviteten. Detta görs av alla pedagoger på avdelningen. Om aktivitetstavlan används som tänkt, ges barnen möjlighet till att lära sig respektera varandras val och ta ansvar för att följa regler och demokratiska principer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18