Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1A

Skapad 2020-12-02 11:05 i Söndrumsskolan Halmstad
Planering för matematik utifrån läroboken Prima matematik 1A.
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen arbetar vi med boken Prima matematik 1A. Boken är basen för matematikundervisningen. Utöver att arbeta i boken har vi också genomgångar, arbetar praktiskt med matematik, använder digitala verktyg, m.m.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

 • Du kan forma alla siffror.
 • Du kan dela upp talen 2-10 på olika sätt.
 • Du förstår innebörden av dubbelt/hälften.
 • Du kan addera inom talområdet 0-10.
 • Du kan subtrahera inom talområdet 1-10.
 • Du förstår begreppen udda och jämna tal.
 • Du förstår likhetstecknets betydelse.
 • Du kan klockans hela timmar.
 • Du kan använda en linjal och mäta i centimeter.

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

 • Genomgångar/samtal  
 • Arbeta i Prima-boken
 • Arbeta med matematikappar
 • Forma siffrorna på olika sätt
 • Arbeta med praktiskt material
 • Problemlösning enskilt och i grupp
 • Utematematik

Bedömning (hur sker bedömning)

Du kan visa vad du kan genom att:

 • Fundera och ställa frågor på lektionerna.
 • Vara aktiv på lektionerna.
 • Göra diagnoser.
 • Göra uppgifterna i matematikboken.
 • Aktivt delta i samtal när ni arbetar med matematik i grupp. (Problemlösning)
 • Skriva siffrorna så att de lätt går att läsa i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: