👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassning & Montering av Utrustning 20-21

Skapad 2020-12-02 15:23 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Maskin- och lastbilsteknik (inaktiv)
Kursen anpassning och montering av utrustning omfattar punkterna 3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Innehåll

Kurs Innehåll För:

Anpassning och Montering av Utrustning 200p 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder och bestämmelser för anpassning och montering av utrustning på lastbilar och mobila maskiner.
  Mas  -
 • Montering av förfabricerad utrustning.
  Mas  -
 • Anpassning och montering av utrustning och dess manöversystem.
  Mas  -
 • Monteringsdetaljer och deras klassningssystem för montering av tung utrustning.
  Mas  -
 • Val av metod för och svetsning av infästningar för bärande konstruktioner.
  Mas  -
 • Kostnadseffektiva arbetsmetoder.
  Mas  -
 • Användning av verkstadsmaskiner för tillverkning och anpassning av infästningsdetaljer.
  Mas  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar förändring av egenskaper som påverkar handhavande och säkerhet.
  Mas  -
 • Bestämmelser för montering och besiktning av utrustning.
  Mas  -
 • Begrepp i samband med teknisk information. Svenska och engelska reservdelskataloger, manualer och monteringsanvisningar, inklusive information i datormiljö.
  Mas  -
 • Kontroll av monteringsarbetets kvalitet samt dokumentation.
  Mas  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel bearbetning, anpassning och montering av utrustning på mobila maskiner. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
  Mas  E
 • Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Mas  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mas  E

Matriser

Mas
MASANP0 Maskin- och Lasbilsteknik

Teori
Praktik
Lärare
Metoder och bestämmelser
Metoder och bestämmelser för anpassning och montering av utrustning på lastbilar och mobila maskiner.
Monteringsdeltajer
Monteringsdetaljer och deras klassningssystem för montering av tung utrustning.
Montering av utrustning
Anpassning och montering av utrustning och dess manöversystem.
Detaljer och klassningssytem
Monteringsdetaljer och deras klassningssystem för montering av tung utrustning.
Infästningar
Val av metod för och svetsning av infästningar för bärande konstruktioner.
Ekonomi
Kostnadseffektiva arbetsmetoder.
Verkstadmaskiner
Användning av verkstadsmaskiner för tillverkning och anpassning av infästningsdetaljer.
Lagar och regler
Lagar och andra bestämmelser som reglerar förändring av egenskaper som påverkar handhavande och säkerhet.
Besiktning av utrustning
Bestämmelser för montering och besiktning av utrustning.
Teknisk inf på svenska och eng
Begrepp i samband med teknisk information. Svenska och engelska reservdelskataloger, manualer och monteringsanvisningar, inklusive information i datormiljö.
Dokumentation
Kontroll av monteringsarbetets kvalitet samt dokumentation.