👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lastbilsmonterad Hydraulik & Pneumatik 20-21

Skapad 2020-12-02 15:46 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Maskin- och lastbilsteknik (inaktiv)
Lastbilsmonterad Hydraulik och Pneumatik

Innehåll

Kursinnehåll för:

Lastbilsmonterad Hydraulik & Pneumatik 100p

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Funktion hos och konstruktion av komponenter i hydrauliska och pneumatiska system.
  Mas  -
 • Kraftuttag och deras egenskaper.
  Mas  -
 • Funktion och konstruktion hos system för manövrering och övervakning.
  Mas  -
 • System för tryckklasser, anslutningar och tätningar.
  Mas  -
 • Samband mellan de fysikaliska principer som påverkar systemens egenskaper.
  Mas  -
 • Hydraulvätskors egenskaper.
  Mas  -
 • Metoder för diagnos, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation på lastbilsmonterade hydraulik- och pneumatiksystem.
  Mas  -
 • Justering av komponenter samt uppdatering av programvara.
  Mas  -
 • Regler för provkörning samt ingrepp i hydrauliska och pneumatiska system.
  Mas  -
 • Regler och föreskrifter för konstruktion och funktion hos lastbilsmonterade hydraul- och pneumatiksystem.
  Mas  -
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
  Mas  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik.
  Mas  E
 • Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel felsökning samt byten och justeringar av komponenter på lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik. Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer funktions- och säkerhetskontroll. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
  Mas  E
 • Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Mas  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mas  E

Matriser

Mas
MASLAI0 Lastbil- och mobila maskiner

Teori
Praktik
Lärare
Funktion och konstruktion
Funktion hos och konstruktion av komponenter i hydrauliska och pneumatiska system.
Egenskaper
Kraftuttag och deras egenskaper.
Funktion och konstruktion
Funktion och konstruktion hos system för manövrering och övervakning.
Tryck klasser
System för tryckklasser, anslutningar och tätningar.
Fysikaliska principer
Samband mellan de fysikaliska principer som påverkar systemens egenskaper.
Hydrauliskavätskor
Hydraulvätskors egenskaper.
Säkerhetskontroll
Metoder för diagnos, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation på lastbilsmonterade hydraulik- och pneumatiksystem.
Justering
Justering av komponenter samt uppdatering av programvara.
Regler
Regler för provkörning samt ingrepp i hydrauliska och pneumatiska system.
Föreskrifter
Regler och föreskrifter för konstruktion och funktion hos lastbilsmonterade hydraul- och pneumatiksystem.
Servicelitteratur
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.