Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Språk & Kommunikation

Skapad 2020-12-02 16:03 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Planering av "tårtbotten" Språk & Kommunikation

Innehåll

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle- Språk och kommunikation + Tema Kroppen
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
Ämne: Språk och Kommunikation 
Datum: 26/11-2020
Deltagande pedagoger:

Maja, Linnea, Laila och Paulina
Amanda är med på måndagar
Beskriv vad ni planerar att göra under kommande undervisningstillfälle:
Vi ska trycka händer och fötter till vårt ansvarsområde ute vid 
hissen., samt till olika proijekt 
Vi kommer att sjunga, dansa och leka med språket med rim och ramsor.

Dessa sånger och ramsor kommer vara kopplade till kroppen samt att vi kommer arbeta med teckenstöd för att förtydliga vad vi menar och betona vissa ord.  
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
Vårt fokus kommer att vara att lära känna kroppens olika delar genom att använda sång och musik.
genom att sjunga sånger och dansa till musik stimuleras kroppen och talet. Vi använder teckenstöd för att förtydliga det vi sjunger och leker vilket är en form utav kommunikation som man kan använda sig utav..
Vad:
Fokus på enkla kroppsdelar till exempel: Öga,öra, näsa, mun, huvud, arm, hans, ben fot mm
Sånger, rim och ramsor kommer att vara kopplade till kroppsdelar vilket vi för tydligar med teckenstöd.

Hur:
Det mesta av våra undervisnings tillfällen kommer att vara på samlingarna då detta är ett bra tillfälle att sjunga på.
Under torsdagar då vi har Miniröris kommer vi dansa till rörelsesånger.


Vem:
Vi har ett schema på vart pedagogerna är placerade varje vecka; antingen i Ankaret eller Fyren. De pedagoger kommer själva överens om vem som leder vad under sin vecka med barnen. 
När:
Undervisningen kan komma att ske 
spontant eller planerat och är den planerad så sker undervisningen då det angivna på veckoschemat (se separat papper/dokument)
Var:
På förskolan 
Varför:
För att ge barnen bättre kroppsuppfattning samt är våra förhoppningar ge barnen ett mer berikat språk och ett sätt att kommunicera genom att börja använda teckenstöd
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud m)
Vi kommer att använda alla ovannämnda sätt att dokumentera våra undervisnings tillfällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: