Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? samt Kristendomen år 4 20/21

Skapad 2020-12-02 17:00 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F – 6 Religionskunskap
Under detta arbetsområdet kommer vi bl.a att ta reda på vad skillnaden är mellan livsåskådning och religion, religionens heliga byggnader samt vad det innebär att vara religiös. Vi kommer även att lära oss mycket mer om världens största religion, nämligen Kristendomen.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker via aktivt deltagande under lektionspassen som vi kommer ha. Det kan vara muntligen via frågor och diskussioner i klassrummet, enskilda-/parvisa arbeten av arbetsblad och skrivande av anteckningar från filmer/PP. 

Test av kunskaper via skriftliga frågor utifrån det vi har arbetat med. 

 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur eleven klarar av att kunna:

 

- förklara skillnaden mellan livsåskådning och religion.

- redogöra för några heliga platser eller rum.

- ge exempel på viktiga högtider och ceremonier inom kristendomen.

- redogöra för vad kristen tro är.

- redogöra för kristendomens heliga urkund (Bibeln).

- redogöra för vilka de stora kristna grupperna är.

- förstå hur begreppen förlåtelse, etik och moral hänger ihop.

- de olika begrepp som vi har lärt oss och arbetar med. 

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Genomgångar i helklass med läsning, information och diskussioner utifrån olika frågeställningar som framkommer.

Enskilda arbeten via anteckningar, arbetsblad samt ibland även parvisa arbeten och diskussioner.

Filmvisningar, bildprat och PP som förstärker det vi läser, lär oss och diskuterar.

 

Material:

"Upptäck religion"

arbetsblad från arbetsboken till "Upptäck religion"

filmer/PP från Youtube, SLI, Svenska kyrkan samt SO-rummet, SVT-play

Bibeln

Nyheter kring kristendomen/religionsfrågor via tidningar och media såsom TV och nätet. 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Via direkt återkoppling under lektionspassen, både positiv förstärkning av vad som sägs och skrivs av enskild elev. Men även feedback under lektioner av vad som man kan tänka på och förbättra i sitt svar och resonemang, både muntligt men också skriftligt.

Även via tester/förhör/prov så ges framförallt skriftliga kommentarer i det som eleven har producerat fram, utifrån dess olika frågeställningar.

Att visa på goda svarsexempel vid genomgångar efter skriftliga prov/tester är även det viktigt att visa för eleverna. Att som lärare tala om vad jag tyckte att man borde haft med i de olika svaren är viktigt för eleverna för att de ska kunna utveckla sina svar.

 

Uppgifter

 • Förr och nu

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: