👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILA TEKNIKER, grundsärskola 1-9, estetisk verksamhet.

Skapad 2020-12-02 20:13 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet Slöjd
Du kommer att få pröva på några olika textila tekniker och material, som t.ex. garntofs, garnboll, brodera och tova. Vi kommer att använda akrylgarn, bomullsgarn/tråd och ull.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till at… visa mer →

 

 • I detta arbete ska du:
 • träna på att arbeta med olika redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • arbeta med garn och ull 
 • lära dig namnen på några olika verktyg och hantverkstekniker
 • välja färg och material för ett estetiskt uttryck (t.e.x färger som är snygga ihop eller passar till någon/något speciellt)
 • träna på att motivera dina val
 • dokumentera ditt arbete genom att lägga in en bild på ditt färdiga arbete och beskriva vad du gjort.

 

Undervisning - arbetssätt:

Du kommer att erbjudas undervisning både i grupp och individuellt i de tekniker som ska användas. Du kommer att få tydliga instruktioner på de olika momenten du ska träna på.

I Classroom får du träna på att beskriva din arbetsprocess, genom att  lägga in foto på ditt slöjdarbete och skriva kort vad du gjort.    

 

Elevinflytande:

Du får alltid möjlighet att påverka ditt slöjdarbete genom att själv välja t.ex. färg, form och/eller material. Kom gärna med egna förslag och idéer så att dina arbeten blir mer personliga och uttrycksfulla! 

Du får alltid individuell handledning om du önskar/behöver.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under hela arbetsprocessen - från idé till färdigt arbete.

Se bedömningsmatris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.
  ES  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3

Matriser

Sl ES
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Skapa genom bild och slöjd.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att framställa bilder och slöjdföremål.
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Skapa genom musik
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden
Eleven kan sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att använda olika tekniker, redskap/verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Välja och använda olika instrument,ljud och rörelser.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på färger och former och hur de påverkar arbetet.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att se på bilder/föremål och att berätta vad de ser. .
Eleven deltar i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
Eleven undersöker och beskriver vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven deltar i att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven undersöker och beskriver hur musik kan påverka individen.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.