Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4

Skapad 2020-12-03 08:03 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi kommer inledningsvis arbeta med etik och moral där eleverna bland annat kommer få öva på att ta ställning till och motivera sina val i olika vardagliga moraliska frågor. Därefter kommer vi arbeta med skapelseberättelser från den fornskandinaviska och äldre samiska religionen vilka eleverna sedan får återberätta genom att teckna och skriva seriestrippar. Avslutningsvis kommer vi lära oss mer om kristendomen. Vi kommer då bland annat läsa berättelser om Jesus liv och död och lyfta kristendomens betydelse för de värderingar och den kultur vi har i Sverige idag.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?
- utifrån läromedlet PULS Religion med tillhörande uppgifter
- läsa faktatexter och diskutera innehållet
- enskilt, par och i grupp
- se på filmklipp och svara på tillhörande frågor

På lektionerna ska du:
- lyssna till genomgångar och läsa instruktioner
- öva på och använda centrala ord och begrepp som används inom ämnesområdet religion
- delta aktivt och ställa frågor
- göra de uppgifter som tillhör arbetsområdet

Begrepp att kunna:
- psykisk mobbing
- fysisk mobbing
- e-mobbing
- verbal mobbing
- ursprungsbefolkning
- skapelsemyt
- kyrkoåret
- advent
- psalm
- gudstjänst 
- ritual
- högtid
- tradition
- moralisk fråga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re SO
Religion åk 4

Behöver öva mer
Når målen
Når längre än målen
Etik
Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du ger ett exempel på vad det kan innebära att göra gott och på en vardaglig moralisk fråga.
Du funderar kring och ger flera exempel på vad det kan innebära att göra gott och på ett par vardagliga moraliska frågor.
Etik
Vardagliga moraliska frågor samt utanförskap och kränkning.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du motiverar ditt ställningstagande i en moralisk fråga och ger ett exempel på en typ av mobbing.
Du motiverar ditt ställningstagande i en moralisk fråga och vad det kan innebära för andra människor samt ger ett par exempel på olika typer av mobbing.
Religioner och andra livsåskådningar
Berättelser från äldre samisk religion.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du beskriver ett par kännetecken i samisk religion och kan ge ett exempel på hur samerna behandlats genom historien.
Du beskriver två eller fler kännetecken i samisk religion och ger exempel på samt funderar kring hur samerna har behandlats genom historien.
Religion och samhälle
Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du ger ett exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du ger två eller fler exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Religion och samhälle
Kristna högtider och traditioner.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du ger ett exempel på och beskriver på ett enkelt sätt en kristen ritual, en kristen högtid och ett par kristna traditioner.
Du ger två eller fler exempel på och beskriver kristna ritualer, kristna högtider och kristna traditioner.
Religioner och andra livsåskådningar
Religiösa berättelser i bibeln.
Du behöver öva mer för att nå målen.
Du återberättar med stöd historien om Jesus liv och död.
Du återberättar historien om Jesus liv och död.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: